Ryggskolan

Kära besökare!

 

För att börja med lite kuriosa:

Ryggskolan har under två århundraden rest från Sverige genom Tyskland, vidare till Österrike och har sedan kommit tillbaka till Sverige i moderniserad form med mig, Werner Rieth.

 

Ryggskolan då

 

Startpunkten för ryggskolans ”historia” hänförs till Pehr Henrik Ling (1776-1839). Han var en svensk gymnastikpedagog och skald. Ling grundade och var första föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet (GCI), idag Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Han kallas även den svenska gymnastikens fader. Hälsa och träning blev så småningom en folkrörelse i Sverige, både genom radio och TV.

Morgongymnastik med Bertil Uggla 1934       (Link = YouTube)

Den första formella ryggskolan ”Svenska Ryggskolan” grundades 1969 på Danderyds sjukhus.

Efterföljare till ryggskolan spred sig snart i Tyskland. Efter att ha förgrenat sig i många olika riktningar utarbetade man 2004 ett gemensamt koncept gällande innehåll och praktik. 2007 uppstod ur denna strävan en bindande läroplan.

Sedan dess talar man också om ”den nya ryggskolan”, och bara den som genomgått utbildningen kan kalla sig Ryggskoletränare. Numera är praktiken knuten till flera europeiska länders allmänna sjukförsäkringssystem.

 

 

Ryggskolan nu

 

Vår vardag har förändrats oerhört under de senaste århundradena. Från att människan har rört sig naturligt (jägare, samlare etc.) - till ett sittande, stående och åkande liv (kontor, hushåll, affärer etc.).

När vi sedan tränar för att kompensera det orörliga livet på gym eller med andra träningsformer är det vanligt att man tränar ensidigt, för mycket eller i obalans med den egna kroppens förmågor. Träningsskador har blivit lika vanliga som de skadors man får av alltför mycket orörlighet.

Ryggskolan kan användas av alla som hjälp till självhjälp i vardagen. Det erbjuder användbara övningar för ryggen som är bekväma och lätta att göra hemma, på jobbet eller utomhus.

Med små medel kan övningarna hjälpa dig att stärka ryggen och förbättra din hållning. Dessutom säkerställer övningarna att du är bättre skyddad mot ryggont i framtiden.

 

Orsaker till ryggsmärta

 

Eftersom många faktorer är involverade i utvecklingen av ryggsmärta kan orsaken oftast inte tydligt bestämmas. Ryggont uppstår ofta genom en interaktion mellan fysisk belastning och kroppsställning samt mental stress – och därför är det också angeläget att uppnå ett balanserat allmäntillstånd.

 

 

På den fysiska sidan spelar tre grundläggande strukturer roll för ryggens stabilitet och välbefinnande:

 

  • nervsystemet (samordning)
  • muskulatur (aktivt system)
  • ryggraden, intervertebrala skivor (passivt system)

 

 

När belastningen på vissa kroppsdelar (ryggraden, nack- och skuldermuskulaturen) blir onormalt stor så uppstår spänningar. Muskelfunktionerna förändras också genom en felaktig jämnvikt vilket leder till problem. Människan har i korrekt hållning muskler som är skapade för att hålla kroppen upprätt och andra muskler som står för rörelse och kraft.

 

I stora drag:


Musklerna för korrekt hållning är som en maratonlöpare och kan arbeta under lång tid.

Musklerna för kraft och rörelse är som en tyngdlyftare och kan alstra mycket kraft och rörelse, men inte under lång tid.

Om musklers funktion förändras uppstår spänningar. Skelett och muskler arbetar 100 % tillsammans och om det korrekta samspelet förändras, genom belastning under lång tid, uppstår faktiska skador (diskbråck, hållningsskador eller deformerad ryggrad).

 

Träningen


När man har ryggbesvär ska man inte vara överdrivet försiktig, utan fortsätta röra sig och träna varsamt. Ett varierat och dynamiskt rörelsemönster påskyndar läkning och stärker hela kroppen. De gymnastiska övningarna som lärs ut på ryggskolan tar hänsyn till den enskildes problematik under överinseende av tränaren. Råd om individualiserade övningar som kan tränas mellan klasserna, ges fortlöpande.

Ryggsmärta ska inte dramatiseras utan ska tolkas som en viktig varningssignal som man ska lyssna på. Man lär sig att handskas balanserat och realistiskt med sin ryggsmärta. Träningens fokus ligger på dynamiken mellan belastning- och avlastning.

Det individuella välbefinnandet är viktigt. Träningen är stressfri, vi stävar snarare efter insikt om den egna kroppen än prestation och målet är att finna ett ”lustfyllt och aktivt” förhållningssätt till den egna rygghälsan.

 

 

Man kan inte vila bort ryggproblem!


Så börja nu!

Copyright @ All Rights Reserved